[EP I]Are You Still There?

posted on 21 Jan 2014 23:44 by bottleneck in Announce
 
 
.
 
..
 
...
 
.....
 
ชู่ว
 
 
 
 
 
ไม่มีอะไร ไม่ต้องตกใจ
 
ผมก็แค่อยากรู้...
 
...ว่าตรงนั้นยังเหลือใครอยู่บ้าง
 
 
 
 
 
คำอธิบาย
 
- กรอกชื่อของตัวละครของท่านลงในสเปรดชีทข้างต้นเพื่อเป็นการยืนยันว่ายังเข้าร่วมกิจกรรมของBONEอยู่
 
- ระยะเวลาในการกรอกทั้งหมด 14 วัน
 
- กรอกชื่อเฉพาะตัวละครของตัวเองเท่านั้น (ยกเว้นจะมีการฝากกรอกข้อมูลแทน)
 
- ตัวละครที่ไม่มีชื่อปรากฎในสเปรดชีท จะถูกทำให้เสียชีวิต
 
- หากเกิดเหตุขัดข้อง สามารถชี้แจงกับสตาฟได้ผ่านทางShoutbox และทวิตเตอร์ขวดของมิสเตอร์กริม (ไม่จำเป็นต้องฟอลก็ได้)

Comment

Comment:

Tweet

โฮววว เอนทรี่ใหม่ คุณกริมม์ริมฝีปากสวยนะคะ
/ไม่ได้เล่นรอบนี้ แต่ยังอดตื่นเต้นไปด้วยไม่ได้เลยHot!

#2 By Jiseino on 2014-01-29 23:36

อูย ดีนะเข้ามาอ่านก่อนเกินสิบสี่วัน ฮ่าๆ