[EP I] My Apologies for keeping you waiting.

posted on 04 Jan 2014 15:48 by bottleneck in Announce
 
 
อีเวนท์นี้มีโอกาสได้รับบาดเจ็บถึงขั้นเสียชีวิต
 
 
 
 
My apologies for keeping you waiting.

ขอโทษที่ปล่อยให้รอ... เบื่อกันแล้วหรือยัง?
เวลาก็ล่วงเลยมาจนถึงป่านนี้แล้ว...
...พร้อมที่จะเดินต่อในความมืดหรือยังล่ะ?
 


How to Play
 
- อีเวนท์นี้จะดำเนินไปเป็นกลุ่ม 
 
- ทุกกลุ่มจะได้รับemsจุดเริ่มต้นของอีเวนท์จากสตาฟ(สุ่มผู้ที่ได้รับในกลุ่ม) ซึ่งในครั้งนี้จะเป็นชีทของGoogle Drive เมื่อได้รับแล้วให้เลือกตัวเลือกที่มีให้แล้วพิมพ์ตอบลงไปในชีทได้เลย และเนื้อเรื่องถัดไปจะลงไปในชีทแผ่นนั้นเช่นกัน 
 
- แต่ละกลุ่มขอให้ส่งคำตอบตอบกลับมาเพียงรอบละ1ครั้งเท่านั้น ขอให้ภายในกลุ่มตกลงกันให้ดี 
 
- เมื่อได้รับems/เนื้อเรื่องแล้ว แต่ละรอบจะมีกำหนดเวลาในการตอบกลับที่7วัน(เริ่มจากวันทีส่งemsแรกให้) หากพ้นกำหนดระยะเวลา7วันแล้วจะมีการแจ้งเตือนว่ากลุ่มของคุณส่งคำตอบช้ากว่ากำหนด หากทางสตาฟยังไม่ได้รับการตอบกลับเรื่องตัวเลือกหรือชี้แจงใดๆภายในระยะเวลา3วัน จะถือว่าตัวละครทั้งกลุ่มนั้นเสียชีวิต 
 
- ทุกครั้งที่มีการตอบเนื้อเรื่องขอให้ระบุชื่อตัวละครที่พิมพ์คำตอบด้วย
 
- เมื่อเลยกำหนดระยะเวลาแล้ว ขวดประเภทIV, V และขวดพิเศษ(จุลินทรีย์บรรจุขวด) ของทุกคนในกลุ่ม จะถูกใช้โดยอัตโนมัติและมีประสิทธิภาพเทียบเท่าขวดเพียง1ขวด ไม่นำเวลามารวมกัน สำหรับขวดประเภทI, II, III สามารถนำขวดของคนในกลุ่มอย่างต่ำ2คน มารวมกันเพื่อแลกเป็นขวดสำหรับยืดระยะเวลาของกลุ่มได้ผ่านทางems (เมื่อแลกแล้วสามารถสั่งใช้งานได้ทันที) 
 
- ในกรณีที่มีเหตุจำเป็นทำให้ล่าช้า สามารถชี้แจงกับทางสตาฟได้โดยการemsมาแจ้งล่วงหน้า หรือในช่องทางใดก็ตามที่สามารถติดต่อได้
 
- ในกรณีที่ไม่สามารถติดต่อกับบุคคลอื่นในกลุ่มได้ สามารถชี้แจงกับทางสตาฟ แล้วทางสตาฟจะช่วยจัดการให้ 
 
- ทางสตาฟเปิดสเปรดชีทไว้ให้สำหรับแต่ละกลุ่มในเอ็นทรี่ที่แล้ว เพื่อเป็นหนึงในช่องทางการติดต่อ สามารถใช้ติดต่อกันภายในกลุ่มหรือใช้ช่องทางอื่นได้ตามสะดวก โดยสตาฟจะไม่เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับสเปรดชีท การพูดคุยกับNPCและการดำเนินอีเวนท์จะใช้ช่องทางemsเท่านั้น การสอบถามสามารถใช้emsและShoutboxได้ตามปกติ 
 
- หากเกิดเหตุปัญหาเกี่ยวกับระบบ จะเสมือนว่าเวลาถูกหยุดเอาไว้จนกว่าจะกลับมาใช้การได้ตามปกติ

Comment

Comment:

Tweet

สามัคคีคือพลังงานนี้

#2 By Jiseino on 2014-01-29 23:41

รออยู่เลย > w <